Wykaz komórek organizacyjnych i telefonów STAROSTWA:
STAROSTA  – Jan Zbigniew Nadolny - pok. 219 (SEKRETARIAT) tel.: 89*762-17-20  w. 314
WICESTAROSTA – Władysław Bogdanowicz - pok. 219 (SEKRETARIAT)  tel.: 89*762-17-21   w.311
Skarbnik Powiatu – Teresa Śliwczyńska – pok. 227  tel: 89*762-97-35  tel. kom: 539-782-563
Sekretarz Powiatu – Aleksandra Zmitrowicz - pok. 216   tel.: 89*762-17-10    w.310
 
BIURO RADY POWIATU
Przewodniczący Rady Powiatu – Lech Darski – pok. 214 tel.: 89* 762-97-40  w.340  kom.
Inspektor – Barbara Tomczuk – pok. 214 tel.: 89* 762-97-40 (obsługa Biura)  w.340
 
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY:
Naczelnik Wydziału – Anna Kozieniec – pok. 113 (kadry, arch.) tel.: 89*762-97-33  w.333  kom: 783-037-003
Inspektor – Barbara Tomczuk – pok. 214 tel.: 89* 762-97-40   w. 340 (Biuro Rady, sprowadzanie zwłok z zagranicy)
Inspektor - Beata Kapturska - pok. 219 tel. 89* 762-17-20 (sekretriat)
Inspektor - Oksana Magdziak - pok. 114 kom.: 539-782-546    (stowarzyszenia, zamówienia publiczne)
Inspektor - Urszula Płózka - pok. 114 kom.: 539-782-546 (nieodpłatna pomoc prawna, BIP)
Inspektor – Andrzej Cegiełka – tel. kom: 600-891-116 (informatyk, bezpieczeństwo teleinformatyczne,ABI)
 
WYDZIAŁ FINANSÓW:
Główny Księgowy Starostwa – Bogdan Suchostawski – pok. 225    tel kom: 539-782-564
Inspektor – Katarzyna Ploch – pok. 224   tel.: 89* 762-97-45    w. 345 (finanse starostwa)
Pracownik ds. płac – Magdalena Kujawa – pok. 224   tel.: 89* 762-97-45   w. 345 (finanse starostwa)
Księgowa – Monika Dąbrowska – pok. 224 tel.: 89* 762-97-45   w. 345 (finanse starostwa)
Inspektor – Iwona Krajewska – pok. 226   tel.: 89* 762-97-43 tel. kom: 539-782-566  (finanse powiatu)
Kasjer – Ewa Pawliszyn – kasa (ul. 11 Listopada 7 parter) tel. kom.: 539-782-548
 
WYDZIAŁ GEODEZJI i GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:
Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału  pok. 316 tel. 89* 762-97-28  w.328
Zastępca naczelnika wydziału - Inspektor Maria Bestecka - pok. 313   tel. kom: 539-782-554

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
Inspektor -  Daniel Czebatul pok. 303 tel.: tel. kom: 539-782-550 (obsługa interesantów)
Inspektor -  Małgorzata Zarzeczna pok. 304 tel.kom: 539-782-551 (obsługa firm geodezyjnych)
Inspektor -  Robert Kazio pok. 310 tel. kom. 539-782-552 (obsługa techniczna ZUD, obsługa firm geodezyjnych)
Inspektor -  Jacek Meszyński pok.310 tel. kom: 539-782-552 (pracownia mapy numerycznej)
Ewidencja Gruntów i Budynków
Inspektor Maria Bestecka - zastępca naczelnika wydziału  – pok. 313   tel. kom: 539-782-554 (zasób Miasta Bartoszyce)
Inspektor – Monika Barbarowicz – pok. 318 tel. kom: 539-782-557 (zasób Gminy Bartoszyce)
Podinsp.– Marlena Jakubowska w zastępstwie Małgorzata Parzych - Szymska – pok. 314 tel. kom: 539-782-555  (zasób Miasta i Gminy Górowo Iławeckie)
Podinspektor Marta Śnieżka w zastępstwie Anita Szumska – pok. 314 tel. kom: 539-782-555  (zasób Miasta i Gminy Sępopol, Miasta Gminy Bisztynek)
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
– pok. 316 tel. 89* 762-97-28  w.328, kom. 606-413-466
Referat Gospodarki Nieruchomościami (zasób Skarbu Państwa i Powiatu)
Inspektor – Agnieszka Łazar – pok.:308   tel. kom: 539-782-553
Podinspektor - Anna Grudka w zastępie Wioletta Wojciul - pok.:308   tel. kom: 539-782-553

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI: (siedziba Bartoszyce ul. 11 Listopada 7)
Naczelnik Wydziału – Tomasz Karólewski – tel.: 89* 762-97-36    w. 336,  tel.  89*762-05-76 w.616 (stacje diagnost., OSK, transp. drogowy)
Zastępca Naczelnika Wydziału – Paweł Pawłowski -   tel.: 89* 762-97-36 
Inspektor -  Justyna Masiulaniec - tel.: 89* 762-97-36 
Inspektor – Marzena Skoczeń - tel. kom: 539-782-545 (prawa jazdy)
Podinspektor - Joanna Kuper - tel. kom: 539-782-544 (prawa jazdy)
Inspektor - Paweł Raczkowski - tel. kom. 539-782-540 (rejestracja pojazdu)
Inspektor – Ewa Ludwinowicz - tel. kom: 539-782-541 (rejestracja pojazdów)
Inspektor – Bożena Cegiełka - tel. kom: 539-782-542 (rejestracja pojazdów)
Filia Wydziału Komunikacji w Górowie Iławeckim (11-220 Górowo Iławeckie ul. Warmińska 17)
Inspektor – Rozwita Rumianek – tel.: 89* 761-13-60
Inspektor – Łukasz Łukjanowicz – tel.: 89* 761-13-60
 
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA:
Naczelnik Wydziału – Anna Urbańska – pok. 206 tel.kom: 539-782-547
Inspektor - Ewa Kazio - pok. 206 tel.: 89*762-97-22   w.322 (ochrona środowiska i gruntów rolnych, gospodarka leśna)
Podinspektor - Katarzyna Wrona - pok. 206 tel.: 89*762-97-22   w.322 (ochrona środowiska i gruntów rolnych, gospodarka leśna)
prace interw. - Paulina Brynkiewicz - pok. 206 tel.: 89*762-97-22   w.322 (ochrona środowiska i gruntów rolnych, gospodarka leśna)
 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA:
Naczelnik Wydziału – Izabela Karpińska  – pok.: 320 tel.: 89* 762-97-31 w. 331 kom: 539-782-549
Inspektor - Dariusz Nowakowski - pok.: 324    tel. kom: 539-782-558
prace interw. - Ewelina Skrzypa - pok.: 324    tel. kom: 539-782-558
 

WYDZIAŁ POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, INWESTCJI I STRATEGII:
Naczelnik Wydziału - Katarzyna Basak - tel: 691-241-720
Inspektor – Jadwiga Mysiewicz – pok.: 213    tel.: 539-782-562
Inspektor - Magdalena Czaus - Wróbel - pok.: 213  tel.: 539-782-562

WYDZIAŁ OBSŁUGI MIENIA POWIATU:
Naczelnik Wydziału - Krzysztof Dyrwal - pok.: 321 tel. kom: 539-782-559
prace interw. - Karol Chilmanowicz - pok. 321
 
STANOWISKO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
Sam. Stanowisko ZK – Tomasz Kowal – pok. 302   tel.: 89* 762-97-20   w.320
tel.kom: 691-221-720 (Tel dyżurny)
 
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Monika Biculewicz – pok. 117 tel.: 89* 762-97-41 w.341
 
PEŁNOMOCNIK OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH:
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych – Monika Biculewicz – pok. 117 tel.: 89* 762-97-41 w.341
Inspektor – Piotr Siuchniński – pok. 302  tel.: 89* 762-97-20   w.320 (Kancelaria tajna)
 
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH:
Radca Prawny – Ewa Lewicka – pok. 12   tel.: 89* 762-22-04
Radca Prawny – Małgorzata Żuralska – pok. 114    tel. kom: 539-782-546
 
AUDYTOR:
Audytor  – Michał Zaworski  – pok. 114  tel. kom: 539-782-546
 
PORTIERNIA: tel. kom: 539-782-561
Obsługa Starostwa: Bogdan Kuś, Anatol Wołosiuk