EKOŁOMYJA 2018

ekologiczny festiwal ponad granicami

4-5 sierpnia 2018r.

W programie:

- koncert zespołów z Ukrainy i Polski

- gry i zabawy  ekologiczne

- oprowadzanie grup zwiedzających na terenie szkolnego ogrodu botanicznego

WFOSiGW logo2

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Projekt "Ekołomyja 2018 - ekologiczny festiwal ponad granicami" dofinansowano z dotacji WFOŚiGW w kwocie 20 000 zł. Całość zadania to 25 000zł.

W dniach 4-5 sierpnia 2018r. w ramach festiwalu zaplanowano szereg wydarzeń i akcji zakładających edukację ekologiczną różnych grup wiekowych uczestników:

• Oprowadzenie grup zwiedzających po terenie szkolnego ogrodu dydaktycznego pn. „Szkolny ogród przyrodniczym obserwatorium”. Celem zadania jest edukacja ekologiczna grup zwiedzających ogród, pokazanie ginących roślin, ekologicznych sposobów dbania o uprawy i wiele innych zagadnień. Ogród mieści się w przestrzeni wokół Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim oraz amfiteatru. Jest to wielofunkcyjna przestrzeń służąca do celów ekologicznych, dydaktycznych , rekreacji i odpoczynku. W ogrodzie dydaktycznym podsadzone zostały kolekcje roślin drzewiastych, krzewiastych oraz ozdobnych i sadowniczych ( ze starymi odmianami drzew owocowych). Posadzona została również kolekcja roślin użytkowych (gryka, zbożowe, len), których uprawy zaniechano w naszym regionie. Dzieci i młodzież oraz dorośli będą mieli możliwość uczestnictwa w praktycznych zajęciach terenowych.
• Wystawa na temat edukacji przyrodniczo-leśnej przygotowana przez Nadleśnictwo Górowo Iławeckie, w tym gry i zabawy dla dzieci i młodzieży mające na celu nie tylko rozwijać wiedzę, ale również szerzyć empatię w stosunku do przyrody wśród najmłodszych. Zabawy i gry mają też uświadamiać zagrożenia, jakie wiążą się z nieumiejętnym korzystaniem z przyrody, jak również zwracać uwagę na przyrodę w ujęciu bardziej lokalnym, zgodnie z zasadą „swego nie znacie, cudze chwalicie”.
• Kiermasz ekologiczny zorganizowany przez lokalne Goła Gospodyń Wiejskich. To ekologiczny bazar, z mnóstwem przepysznych, zdrowych produktów kuchni regionalnej min. kuchnia ukraińska, polska przygotowywane na bazie produktów z własnego gospodarstwa którego korzystać będą wszyscy uczestnicy festiwalu. Podczas kiermaszu ekologicznego będzie można skosztować miodu, nalewki, przetworów z własnej spiżarni, chleby pieczone na zakwasie, kiełbasy, pierogi itp.
• Prace społeczno – użyteczne w okolicy amfiteatru i Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, których celem jest wykształcenie w młodzieży nawyku dbałości o ład i estetykę szkoły i jej najbliższego otoczenia oraz zdobycie umiejętności segregacji i składowania surowców wtórnych.
• Organizacja zawodów piłki plażowej o puchar festiwalu Ekołomyja.