Rozpoczął się sezon grzewczy 2018/2019. W owym czasie nasilają się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla (czadem). Przyczyny tragedii są zazwyczaj podobne: zaniedbanie, niewiedza, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych, wadliwa instalacja odprowadzania spalin.

                Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Starosta Bartoszycki apelują do mieszkańców naszego regionu o bezpieczne postępowanie z urządzeniami grzewczymi w celu uniknięcia zaczadzenia.

                Wzorem lat ubiegłych Wojewoda Warmińsko-Mazurski wraz z władzami samorządowymi rozpoczyna kampanię pn. „Czad – Cichy Zabójca” popularyzującą elementarne zasady właściwego eksploatowania  urządzeń grzewczych.

W ramach kampanii zostaną przeprowadzone następujące działania:

  1. Rozpowszechnienie, poprzez Spółdzielnię Kominiarz w Olsztynie, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz władze samorządowe, na terenie województwa ulotki informującej o przedmiotowym zagrożeniu;
  2. Wystosowanie prośby do Metropolity Warmińskiego, Biskupa Diecezji Ełckiej oraz Biskupa Diecezji Elbląskiej o włączenie się do akcji w celu informowania wiernych przedmiotowym zagrożeniu, podczas mszy świętych;
  3. Wystosowanie prośby do Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uświadamianie studentów w zakresie zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla;
  4. Za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Olsztynie, zapoznanie dzieci i młodzieży z przedmiotowym zagrożeniem podczas odbywających się lekcji wychowawczych;
  5. Zamieszczenie na stronie głównej internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie komunikatu, apelu oraz spotu o przestrzeganiu zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych w okresie zimowym oraz rozpowszechnienie informacji w niniejszym temacie na stronach internetowych innych podmiotów zaangażowanych w akcję;
  6. Organizowane konkursy z wiedzy o zagrożeniu zatruciem tlenkiem węgla (czadem) na antenie Radia Olsztyn, w ramach których będzie można otrzymać ufundowaną przez wojewodę warmińsko-mazurskiego nagrodę w postaci czujnika tlenku węgla.

Spot dostępny na stronie internetowej MSWiA:

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16754,Czad-to-prawdziwy-zabojca-Potrzebuje-tylko-jednej-szansy.html

Telefony alarmowe:

Numer alarmowy - 112

Straż pożarna - 998

Pogotowie gazowe - 992

Komunikat

Broszura

Apel