IMG 20181122 142258

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Powiatu Bartoszyckiego VI kadencji dnia 22 listopada 2018r. radni dokonali wyboru starosty, składu zarządu oraz przewodniczącego rady.

Przewodniczącym Rady Powiatu Bartoszyckiego VI kadencji został Lech Darski.

Starostą Powiatu Bartoszyckiego VI kadencji został Jan Zbigniew Nadolny.

Wicestarostą Powiatu Bartoszyckiego VI kadencji został Władysław Bogdanowicz.

Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Bartoszyckiego VI kadencji  zostali Krzysztof Łuszczyk i Ireneusz Rogowski.

Wybrano również skład Zarządu Powiatu w osobach: Starosta Jan Zbigniew Nadolny, Wicestarosta Władysław Bogdanowicz, Jerzy Szarejko, Mirosław Figat oraz Marcin Matejunas.

 Skład Rady Powiatu Bartoszyckiego VI kadencji:

Figat Mirosław
Bogdanowicz Władysław
Chilmanowicz Bartłomiej
Darski Lech
Kurach Wiesław
Łuszczyk Krzysztof
MatejunasMarcin
Mucha Grzegorz
Nadolny Zbigniew
Olejnik Mirosław
Pająk Robert
Pietrzak Zbigniew
Przybysz Marcin
Rogowski Ireneusz
Szarejko Jerzy
Szyszka Zbigniew
Zduniuk Ryszard