Ośmiokilometrowy odcinek drogi powiatowej Dęby - Toprzyny został oddany do użytku. Przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych wykonano m.in. wzmocnienie konstrukcji jezdni, nową nawierzchnię bitumiczną, wymieniono przepusty pod koroną drogi oraz odnowiono rowy. Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 7 mln zł. Uroczystego otwarcia drogi dokonał Władysław Bogdanowicz, wicestarosta powiatu bartoszyckiego oraz zaproszeni gości.

 

 

Wykaz inwestycji na które Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc pozyskał środki finansowe w roku 2020

Lp

Nazwa inwestycji

Nazwa funduszu

Wartość inwestycji [zł]

Kwota dofinansowania [zł]

Wkład własny [zł]

Uwagi

1

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej

FDS

6 702 384,29

3 351 192,14

3 351 192,15

Umowy z Wojewodą podpisane w dniu 31.7.2020 r.


2

Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km

FDS

7 386 392,65

3 693 196,32

3 693 196,33

3

Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o długości 4,536 km

FDS

7 897 405,87

3 948 702,93

3 948 702,94

 

Wartość inwestycji zrealizowanych i pozyskanych w latach 2019/2020 wynosi: 41 744 110,28

w tym środki pozyskane to kwota 20 531 670,10 zł

 

SP1011950amorządowcy z terenu powiatu bartoszyckiego i okolic spotkali sie na konferencji "Samorząd Powiatowy - doświadczenia i przyszłość", która odbyła się w piątek 7 czerwca 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

Organizatorem konferencji był Starosta Powiatu Bartoszyckiego J. Zbigniew Nadolny.

Omówiono wiele zagadnień dotyczących przyszłości samorządu w Polsce.

-“Powiaty polskie - historia i przyszłość”- Marek Wójcik ; Ekspert Związku Powiatów Polskich

-"Samorząd powiatu bartoszyckiego oczekiwania i rzeczywistość" - Janusz Dąbrowski, Burmistrz Bartoszyc I i II kadencji, Starosta Bartoszycki I kadencji

- “Zasady funkcjonowania samorządu powiatowego w kontekście sąsiedztwa z Rosją” - prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Kierownik Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego

  - “Zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” - dr Marcin Kazimierczuk; Z-ca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

- “Kształtowanie tożsamości lokalnej na przykładzie samorządu powiatu bartoszyckiego” - Lech Darski; Przewodniczący Rady Powiatu Bartoszyckiego

- “Nauka - Biznes - Samorząd... Idea współpracy na przykładzie Klastra AGROPORT ”- Rafał Banasiak ; Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych “Agroport”

Konferencja wpisała się w obchody Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce.

P1011875W dniu 15 kwietnia 2019r. na specjalne zaproszenie Starosty Powiatu Bartoszyckiego- Pana Jana Zbigniewa Nadolnego przybyli do Starostwa nagrodzeni w plebiscycie Gazety Olsztyńskiej oraz Dziennika Elbląskiego- Super Sołtysi z powiatu bartoszyckiego:

- Lech Hermanowicz, były sołtys sołectwa Stega Mała, 

- Andrzej Wierzbicki, sołtys Wojciech

- Tomasz Dudkiewicz, sołtys Bądzy

Wprawdzie Ogólnopolski Dzień Sołtysa już za nami, nigdy nie jest jednak za późno, aby okazać wdzięczność i szacunek sołtysom za ich pracę.

Spotkanie sołtysów z Panami Starostą i Vice Starostą miało także na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na rolę sołtysa na polskiej wsi.


Bycie sołtysem to przecież ciężki kawałek chleba wymagający siły i wytrwałości. Dzięki ich trudnej i żmudnej pracy wieś staje się coraz lepszym miejscem do życia, do realizacji marzeń i aspiracji wielu ludzi tam mieszkających. Zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, że wieś to dobre miejsce do życia, dające im siłę, charakter, ogromną radość i moc czerpaną z tradycji i polskiej kultury.
Super Sołtysi zostali nagrodzeni przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego pamiątkowymi piórami oraz dyplomami. Dodatkowo Sołtys- Pan Lech Hermanowicz otrzymał z rąk Redaktora Gońca Bartoszyckiego statuetkę Super Sołtysa, której nie miał sposobności odebrać w Olsztynie podczas finałowej gali plebiscytu.
Spotkanie przebiegło w niezwykle sympatycznej i kameralnej atmosferze.

P1011823W dniu 15 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach odbyło się spotkanie podczas którego Zarząd Powiatu Bartoszyckiego reprezentowany przez Pana Jana Zbigniewa Nadolnego- Starostę oraz Władysława Bogdanowicza- Vice-Starostę podpisał list intencyjny ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Rolno- Gospodarczych ..AGROPORT’’, reprezentowanym przez Pana Rafała Banasiaka- Prezesa.
Celem współpracy pomiędzy stronami będzie promocja i wsparcie rodzimych źródeł białka oraz działalności ekologicznej w powiecie bartoszyckim.

Podpisanie listu intencyjnego ma przyczynić się do budowania strategii w zakresie promocji bezpieczeństwa oraz kreowania modelu bezpiecznego życia i bycia środowisk wiejskich.
Powiat bartoszycki jest bardzo dobrze rozwinięty pod względem rolniczym, zaś gospodarstwa rolne są na bardzo wysokim poziomie.
Dzięki podjęciu wspólnych działań o charakterze promocyjno- informacyjnym z pewnością w perspektywie czasowej podniesie się dochodowość rolników, którzy prowadzą działalność gospodarczą w obszarze hodowli roślin strączkowych.

Podczas spotkania obie strony porozumienia podkreśliły znaczącą rolę powiatu bartoszyckiego jako instytucji parasolowej, która powinna wspierać gminy wchodzące w skład powiatu w ich rozwoju gospodarczym.

Starosta Powiatu Bartoszyckiego

oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach

zapraszają

Mieszkańców Powiatu Bartoszyckiego

na obchody 79 rocznicy Zbrodni Katyńskiej

które odbędą się 12 kwietnia 2019r. o godzinie 10.00

na skwerku przed budynkiem

Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach

ul. Boh. Monte Cassino 9

 Program:

- Przywitanie gości

- Wystąpienie Starosty

- Modlitwa

- Program Artystyczny

- Złożenie kwiatów przez uczniów i zaproszonych gości pod "Dębem Katyńskim"